30 april 2018

Over Stichting Hart voor Ruby

Op 20 februari 2015 is de Stichting “Hart voor Ruby” opgericht.

De stichting heeft tot doel:
* Het (financieel) ondersteunen bij het aanschaffen van diverse hulpmiddelen en aanpassingen die noodzakelijk zijn voor de algehele zorg voor Ruby. Dit betreft hulpmiddelen op zowel korte als lange termijn;
* Het bijdragen, indien nodig, aan de (financiële) verplichtingen die de ouders van Ruby zijn aangegaan ten behoeve van de zorg en de aanpassingen voor Ruby en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
* De stichting beoogt niet het maken van winst.

Het bestuur bestaat uit de volgende drie personen:

Susanne Spenkelink (voorzitter)
Hans ter Riet (secretaris)
Ben Spenkelink (penningmeester).

Stichting Hart voor Ruby
KvK: 62704141